Hypoteam » Financování »

Investiční úvěry

Investiční úvěr Vám pomůže investovat do rozvoje firmy bez nutnosti použití vysokého podílu Vašich vlastních prostředků. Můžete ním financovat pořízení nového stroje, zařízení nebo technologie, obnovovat nebo rekonstruovat nemovitost apod. Rozhodnutí o poskytnutí úvěru získáte ve velmi krátké době a bez složité administrace a dlouhodobého posuzování Vaší bonity Čerpání úvěru probíhá zpravidla proti předložení faktur/y přímo na účet. Vašich dodavatelů, v částkách tak jak Vám vyhovují.

Výhody