Hypoteam » Financování »

Stavební spoření

Průběh stavebního spoření

Klient, který si chce založit stavebního spoření, uzavře smlouvu o stavebním spoření na určitou cílovou částku (peněžní částka, kterou si přeje klient dosáhnout).

Stát přispívá státní podporou ve výši 15 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 3 000 Kč na osobu a jeden rok.

Vklady a státní podpora jsou úročeny ročně dle zvolené tarifní varianty. Úroky z vkladů fyzických osob jsou osvobozeny od placení daní, čímž se stavební spoření stává jednou z nejzajímavějších forem ukládaní peněz.

Úvěr ze stavebního spoření

Klient, který po 6 letech nemá zájem o využití výhodného úvěru, může smlouvu o stavebním spoření vypovědět, své velmi dobře zhodnocené peníze (vklady, státní podpora, úroky z vkladů a státní podpory) vybrat a použít dle vlastního uvážení.

Pokud se v průběhu spoření změní představy a potřeby klienta, není problém provést podle toho změny smlouvy o stavebním spoření (např. zvýšení cílové částky, snížení cílové částky a jiné).

Překlenovací úvěr

Rychle potřebujete finanční prostředky?

Za této situace je nejsnazším řešením jeden z mnoha překlenovacích úvěrů. Ty jsou určeny k překlenutí doby do přidělení cílové částky a získání nároku na úvěr ze stavebního spoření

Výhody, které Vám překlenovací úvěr přináší: